För eget nöjes skull - Christer Hjorth

Om en annorlunda språkbok, om reflektioner i versform och lite allmänt om eget bokbyggande
Christer Hjorth - Språket och reflektionerna
Go to content

Main menu:

Övriga böcker
Att skriva för eget nöjes skull

De sju böcker som jag presenterar här under fliken Övriga böcker har det gemensamt att de inte är "köpbara". Min avsikt har aldrig varit att de ska ges ut. Jag har skrivit dem för nöjes skull och till en liten begränsad målgrupp bestående av några få "utvalda" personer som jag hoppats skulle kunna vara intresserade av att läsa dem.

Jag har använt mig av den tjänst som BoD-förlaget kallar "BoD Fun" – böcker som man ger ut "för eget bruk". Det betyder att de inte har några ISBN-nummer och därför inte heller kan köpas i bokhandeln eller hos internetbokhandlarna.

Ändå ger jag utrymme åt dem på den här hemsidan. Varför? Jo, jag tror att de skulle kunna vara lite intressanta som "företeelser" - intressanta för den som själv har skrivit eller funderar på att skriva något liknande.

En av böckerna är en sorts självbiografi (den senaste versionen i två delar). Jag vet att det finns en och annan i min generation som själv har arbetat med liknande bokprojekt. Och att det finns åtskilliga (i samma generation) som har funderat på att göra det men som av en eller annan anledning (ännu) inte kommit sig för med det. Vilka generella frågor kan man ställas inför, om man ska skriva en egen memoarbok? I en (påhittad) intervju här tar jag upp några av de mer allmängiltiga frågorna som har med sådant skrivande att göra.

I en annan av böckerna har jag samlat de idéer, insikter och metoder som jag själv har haft allra störst nytta av under mitt liv, både i och utanför jobbet. Den handlar om sådant som lärande, kvalitet, kreativitet, tänkande, tal och lyssnande, mål och visioner och lärande organsationer. Genom den här boken försöker jag (så pedagogiskt jag förmår) dela med mig av det bästa av det bästa av det som har förenklat och underlättat tillvaron för mig. I en senare version försöker jag ge innehållet en något mindre "mastig" utformning och få det mera till att bli en sorts handbok. Är det någon mening med att skriva och berätta om de kunskaper och erfarenheter som man själv anser sig har haft allra störst nytta av i sitt eget liv? Är det något som även andra skulle kunna använda sig av och bygga vidare på?

Här finns också en föregångare till de två versböcker som jag presenterar på en mer central plats på den här hemsidan. Alltså en bok om olika företeelser i tiden och om vissa mänskliga egenheter, en bok fylld av mer eller mindre dystra reflektioner allt på rimmad vers.

Så har jag en bok med dagboksanteckningar som jag gjorde under några år på 1970-talet. Kanske kan den intressera dem som själva var med där och då, alltså de personer som figurerar i boken. Men har mina fyrtio år gamla dagsboksanteckningar något "historiskt värde"? Kan även någon annan än jag själv och mina närmaste vara intresserad av att läsa om dessa vardagsupplevelser och allmänna reflektioner från 1970-talet?

Och det allra senaste, från juni 2021, är en bok i min egen uppfunna kategori "Personliga förhållningssätt" och den likaledes egenpåhittade underkategorin "Valbara alternativ".

Ja, om du klickar dig vidare här, kan du alltså läsa lite mer om var och en av de där böckerna. Och då samtidigt också skaffa dig en uppfattning om det i någon eller några av dem finns sådana allmängiltiga aspekter som skulle kunna vara av intresse även för dig .

Gå vidare till presentationen av en sorts självbiografi.
Back to content | Back to main menu