Skrivandet - Christer Hjorth

Om en annorlunda språkbok, om reflektioner i versform och lite allmänt om eget bokbyggande
Christer Hjorth - Språket och reflektionerna
Go to content

Main menu:

Språkboken
Del B: Skrivande

Den andra delen handlar om Skrivande. Här är ett utdrag ur den, sidorna 99-100:
---
Kanske var man förr i tiden mer noggrann när man skulle uttrycka sig i skrift. Det man skrev för hand eller på skrivmaskin fastnade på pappret och blev förmodligen mer exponerat än mycket av det man nuförtiden knappar ner på sin mobil eller sin dator.
   Åtminstone för mig känns ett pappersbrev betydligt mer beständigt än ett SMS, ett FB-inlägg eller ett mejl.
   Hela processen var mer utdragen då. Varje moment krävde längre tid. Och det gav även den skrivande tid för eftertanke, tid att fundera över sina formuleringar. Innan man klistrade igen sitt kuvert, läste man ofta igenom det skrivna en gång till.
   Kanske ska vi dra slutsatsen att det inte längre är så viktigt med språkriktighet. Den moderna frågan ’Vem bryr sig?’ lär ställas även här av likaledes moderna människor.
   Men nog skrivs det mycket nuförtiden. Visst är det så att en hel del av det som förr var muntlig kommunikation numera har ersatts av en sorts snabbskrift. Tummar och pekfingrar för över ett budskap från en skärm till en annan med en hastighet som fördatoriseringens människor aldrig hade kunnat föreställa sig. Så vad ska vi med språkriktigheten till i dag? Vem har tid med sådant?
   Det är dags för en avgränsning av ämnet. Vi lämnar allt ”messande”, ”facebookande”, ”chattande” och annat liknade åt sidan. Det är inte sådant skrivande som vi ska ägna oss åt här. Det ska inte handla om när vi kommunicerar med varandra om ditt och datt med hjälp av mobilen. I stället ska vi nu sikta in oss på sådant som vi skriver med lite mer långsiktiga syften.
   Det ska handla om när vi skriver till någon för att informera, berätta, beskriva, underhålla, argumentera, vädja, ansöka, klaga, förklara … och när vi samtidigt vill att mottagaren ska få ta del av det bästa som vi kan åstadkomma i den vägen. Nu har vi ett tydligt mål som vi vill uppnå med det vi skriver. Och vi vill inte förstöra vägen dit med hinder som vi själva skapar genom slarv eller okunnighet.  
---

Vidare till nästa del som handlar om Ortnamn.
  

Back to content | Back to main menu